DZIEŃ 5

Dzień 5 kursu jest rozszerzeniem i uszczegółowieniem tematyki, którą zaczęliśmy wczoraj. Kiedy przeanalizujesz ćwiczenia nabierzesz jasności co do tego jak rozpoznawać wartościowe odżywczo produkty. Podam Ci zasady czytania etykiet. Najważniejsza jest jednak Twoja praktyka w tym zakresie, do której odwołują się ćwiczenia. Ucząc się robić zakupy możesz pomóc sobie wybraną aplikacją, których propozycje znajdziesz w ćwiczeniu.

Obejrzyj video-4,5 min.

Wysłuchaj nagrania 15 min.
Pobierz materiały i wykonaj ćwiczenia