DZIEŃ 17

Dzisiaj tematem jest siła woli. Nie ma czegoś takiego jak słaba siła woli czy silna siła woli. Może być ona różna w różnych obszarach naszego życia. Z cała pewnością jednak możemy ją wzmacniać i każdy akt, kiedy ją wykorzystamy dodaje nam mocy decydowania i dokonywania świadomych wyborów. W dzisiejszej lekcji dowiesz się jak wzmacniać siłę woli. Pierwsze ćwiczenie, które możesz stosować często, ilekroć pojawi się taka potrzeba do niej się odnosi. W drugim ćwiczeniu natomiast wrócimy do świadomości w trakcie jedzenia. Jest ona ważna, bo kiedy jej nabywamy, coraz łatwiej podejmować nam dobre decyzje żywieniowe. Ćwiczenie drugie będzie powtórzone podczas trwania tego kursu jeszcze 2 razy.

 

Obejrzyj video-3,5 min.

Wysłuchaj nagrania 22 min.
Pobierz materiały i wykonaj ćwiczenia