Moduł 5

W tym module uporządkujemy wszystko to, co zostało powiedziane wcześniej.

W materiałach znajdziesz między innymi checklistę.

Powiem o codziennych rytuałach, które będą nam towarzyszyły w trakcie oczyszczania. Mam nadzieję, że ten moduł pozwoli abyś ostatecznie ułożyła sobie wszystko w głowie i aby wszystko stało się jasne.

Obejrzyj video-3 min.

Wysłuchaj nagrania – 17 min.
Rytuały wspomagające podczas oczyszczania?
Pobierz materiały i wykonaj ćwiczenia